Website Metrics and Site Statistics by NextSTAT
logo

ผู้บัญชาการเรือนจำ


นายสรสิทธิ์ จงเจริญ
ติดต่อผู้บัญชาการเรือนจำ ที่นี

ประวัติผู้บัญชาการเรือนจำ

ค้นหา:

รดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาที่กรมราชทัณฑ์

นายสรสิทธิ์ จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้บังคับบัญชา ณ กรมราชทัณฑ์ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีของไทย ภายในห้องประชุมกรมราชทัณฑ์     ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 เมษายน 2557 (24.4.57.4)

อ่านเพิ่มเติม
ทำบุญตักบาตรประจำเดือน เมษายน 2557

 

นายสรสิทธิ์  จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นำคณะเจ้าหน้าที่และครอบครัว รวมถึงประชาชนที่มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ สวดมนต์ แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดสร้อยทองประจำเดือนเมษายน 2557 จากนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์เข้ารับบิณฑบาตอาหารแห้งจากผู้ต้องขังภายในเรือนจำต่อไป  ในวันพุธ ที่  9  เมษายน  2557 (24.4.57.3)

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมประจำเดือนเมษายน ประจำปี2557

นายสรสิทธิ์  จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมประจำเดือนเมษายน ประจำปี 2557 เพื่อประกาศแนวนโยบายของกรมราชทัณฑ์ อีกทั้งได้วางแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ถูกต้องกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่งต่างๆ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การจัดประชุมดังกล่าวได้มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเรียงกัน ณ ห้องประชุมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ในวัน พุธ ที่ 9 เมษายน 2557 (24.4.57.2)

อ่านเพิ่มเติม
รดน้ำขอพรผู้บัญชาการเรือนจำฯ และผู้บริหารของเรือนจำฯ

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โดยนายสรสิทธิ์ จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร    ได้นำคณะข้าราชการ รดน้ำขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆบริเวณรอบๆเรือนจำ ที่เหล่าคณะข้าราชการให้ความเคารพนับถือ และช่วยปกป้องคุ้มครอง ดูแลรักษาให้เรือนจำ มีความเป็นสุขร่มเย็นตลอดมา จากนั้น ได้ให้คณะข้าราชการ มารดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บัญชาการ และร่วมอวยพรแก่ผู้บัญชาการเรือนจำ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทยสืบไปด้วย ณ อาคารเอนกประสงค์ด้านหน้าเรือนจำฯ และร่วมกันรับประทานอาหารด้วยกันเพื่อความสามัคคี บริเวณด้านหน้าของเรือนจำ ในวันพุธ ที่ 9 เมษายน 2557 (24.4.57.1)

อ่านเพิ่มเติม
ประกอบพิธีและจัดกิจกรรมอบรมผู้ต้องขังเนื่องในวันจักรี

นายสรสิทธิ์  จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานในพิธี นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ และอบรมแก่ผู้ตองขังเพื่อเสดงออกซึ่งความจงรักภัคดีและความกตัญญูกตเวที น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ จำนวน 210 คน หอประชุมภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ ที่ 4 เมษายน 2557  (17.4.57.1)

อ่านเพิ่มเติม