Website Metrics and Site Statistics by NextSTAT
logo

ผู้บัญชาการเรือนจำ


นายอายุตม์  สินธพพันธุ์
ติดต่อผู้บัญชาการเรือนจำ ที่นี

ประวัติผู้บัญชาการเรือนจำ

ค้นหา:

ตำรวจนครบาลประชาชื่นนำเยาวชนดูงานเรือนจำฯ

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น ซึ่งขอนำเยาวชนในโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ป้องกันอาชญากรรม” จากโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ จำนวน 33 คน เข้าศึกษาดูงานกิจการเรือนจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และการป้องกันอาชญากรรม มีจิตสำนึกในการยับยั้งที่จะกระทำความผิด ซึ่งมีนายมงคล ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง เป็นผู้นำคณะเข้าเยี่ยมชมภายในเรือนจำ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 (20.10.57.1)

อ่านเพิ่มเติม
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นายอายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้นำคณะข้าราชการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และผู้ต้องขังทีมีความประพฤติดีเข้าร่วมกิจกรรมด้วย จำนวน 210 คน  ร่วมลงนามถวาย  พระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากอาการพระประชวรเนื่องจากมีพระปรอท จากสภาวะพระโลหิตติดเชื้อ พระโลหิตมีความดันเปลี่ยนแปลง อัตราการเต้นของพระหทัยเร็วขึ้น ตามแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ประกาศ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557  ณ หอประชุมภายในเรือนจำ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 (17.10.57.1)

อ่านเพิ่มเติม
ทำบุญตักบาตรประจำเดือนตุลาคม เนื่องในวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ครบรอบ 99 ปี

 

นายอายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  นำคณะเจ้าหน้าที่และครอบครัว รวมถึงประชาชนที่มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ สวดมนต์ แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดเสมียนนารี ประจำเดือนตุลาคม 2557 และเนื่องในวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ครบรอบ 99 ปี จากนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์เข้ารับบิณฑบาตอาหารแห้งจากผู้ต้องขังภายในเรือนจำ  ในวันอังคาร ที่  14 ตุลาคม  2557 (16 ตค.57)

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมราชทัณฑ์

นายอายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  นำคณะข้าราชการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ครบรอบ 99 ปี  ณ กรมราชทัณฑ์ จากนั้น รับมอบรางวัลการแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง รางวัลที่ 1 ด้านช่างแกะสลักไม้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 กรมราชทัณฑ์ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 (16.10.57.1)

อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษา ม.รามคำแหง ดูงานเรือนจำ

 นายอายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  ให้การต้อนรับคณะดูงาน  มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 50 คน พร้อมกล่าวต้อนรับและรับมอบของที่ระลึกจากตัวแทนคณะศึกษาดูงานดังกล่าว และมอบหมายให้นางกนกวรรณ  จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป เป็นผู้บรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจการของเรือนจำฯ และมอบหมายให้นายมงคล ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง นำเยี่ยมชมกิจการภายในเรือนจำฯ เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557   (2.10.57.4)

อ่านเพิ่มเติม