Website Metrics and Site Statistics by NextSTAT
logo

ผู้บัญชาการเรือนจำ


ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์
ติดต่อผู้บัญชาการเรือนจำ ที่นี

ประวัติผู้บัญชาการเรือนจำ

ค้นหา:

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ แก่ผู

 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับศาลอาญา จัดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช มี ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ดังกล่าว ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ บรรยายให้ความรู้ประกอบวีดีทัศน์เกี่ยวกับขั้นตอนการไกล่เกลี่ยและการสมานฉันท์และสันติวิธีในศาลอาญา พร้อมมอบของใช้จำเป็นแก่ผู้ต้องขัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ต้องขังคดีทั่วไป ที่อยู่ในระหว่างพิจารณาฯ เข้ารับฟังบรรยาย จำนวน 100 คน โดยผู้บรรยายจากศาลอาญา  ณ หอประชุมภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม 2557 (19.12.57.1)

อ่านเพิ่มเติม
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระอยู่หัว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเ

                เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 มีดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี โดยคัดเลือกผู้ต้องขังจากแดน 1 – 6 และ 8 จำนวน แดนละ 30 คน เข้าร่วมในพิธีดั่งกล่าวด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ หอประชุมภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557 (4.12.57.2)

อ่านเพิ่มเติม
จู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ

ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์  ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าจู่โจมตรวจค้นเป็นกรณีพิเศษ โดยสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนำสุนัขตำรวจเข้าร่วมด้วย ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ ซึ่งในการตรวจค้นครั้งนี้ ได้ดำเนินการจู่โจมตรวจค้นภายใน แดน  3  เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในเรือนจำฯ และตัดวงจรการค้ายาเสพติดกับภายนอกเรือนจำด้วย  ป้องกันและปราบปรามการก่อเหตุร้ายของผู้ต้องขัง  ตรวจค้นหาสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่       ไม่อนุญาตให้นำเก็บไว้ในเรือนจำ เมื่อวันพุธ ที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 05.00 น 

            ผลการจู่โจมตรวจค้นดังกล่าวไม่พบสิ่งของต้องห้าม ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้นำเก็บไว้ในเรือนจำ แต่ประการใด (4.12.57.1)

การแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์ โดยการแข่งขันครั้งนี้ ได้จัดทำพิธีเปิดการแข่งขันนัดแรกประจำปี 2557  ภายในส่วนควบคุมผู้ต้องขัง แดน 3 ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  ได้มอบหมายให้นายมงคล  ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขัน มีนายวัฒนชัย  เกลียวสุวรรรณ หัวหน้าฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำแดน 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 จากนั้นเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเดิมสนามเพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬาผู้ต้องขังที่จะดำเนินการแข่งขันในลำดับต่อไป (3.12.57.2)

อ่านเพิ่มเติม
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

                 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดย ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายมงคล ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้จัดอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ต้องขัง รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2557  โดยคัดเลือกผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาพุทธ แดนละ 25 คน รวม 175 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภัคดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ หอประชุมภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 (3.12.57.1)

อ่านเพิ่มเติม