Website Metrics and Site Statistics by NextSTAT
logo

ผู้บัญชาการเรือนจำ


นายอายุตม์  สินธพพันธุ์
ติดต่อผู้บัญชาการเรือนจำ ที่นี

ประวัติผู้บัญชาการเรือนจำ

ค้นหา:

ซ้อมแผนระงับเหตุร้ายในเรือนจำฯ

นายอายุตม์  สินธพพันธุ์  ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซ้อมแผนระงับเหตุร้ายภายในเรือนจำ มีนายมงคล ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการซ้อมแผนระงับเหตุร้ายในครั้งนี้ ได้มีการสมมุติเหตุการณ์กรณีผู้ต้องขังคนใหม่กลับจากศาล มีการซุกซ่อนอาวุธ แล้วจับเจ้าหน้าที่เป็นตัวประกัน เจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการระงับเหตุได้สำเร็จเรียบร้อยดี ตามที่ได้ประชุมวางแผน ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 (18.9.57.2)

อ่านเพิ่มเติม
ทำบุญตักบาตรประจำเดือนกันยายน 2557

 

นายอายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  นำคณะเจ้าหน้าที่และครอบครัว รวมถึงประชาชนที่มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ สวดมนต์ แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดเทวสุนทร ประจำเดือนกันยายน 2557 จากนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์เข้ารับบิณฑบาตอาหารแห้งจากผู้ต้องขังภายในเรือนจำต่อไป ในวันพฤหัสบดี ที่  14  สิงหาคม  2557 (18.9.57.1)

อ่านเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข 17 ตรวจสถานการณ์โรคระบาดตาแดง

 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นำคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตจตุจักร กองควบคุมโรค กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  จำนวน 7 ท่าน นำโดยนางสุทัศนี    จิระกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  เข้าตรวจเก็บข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคตาแดง และให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยและดูแลสิ่งแวดล้อมตามหลักระบาดวิทยา  ในวันอังคาร ที่ 2 กันยายน 2557  (12.9.57.3)

อ่านเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกตรวจมาตรฐานเรือนจำฯ

 นายอายุตม์  สินธพพันธุ์  ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายมงคล  ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง นำเจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัย  จำนวน 2 ท่าน  คือคุณสุรีย์รัตน์  ตาลานนท์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกยาเสพติด 2 ลาดพร้าว สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด และคุณสุชาดา      ศิระวณิชการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คลินิกยาเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดธาตุทอง เข้าตรวจมาตรฐานสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตในเรือนจำสำหรับผู้ต้องขัง ตามสั่งการกรมราชทัณฑ์ ที่ให้ประสานหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ตรวจประเมิน  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28  สิงหาคม 2557 ผลการตรวจเรือนจำฯ ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานฯ ทุกด้าน  (12.9.57.2)

อ่านเพิ่มเติม
โครงการอบรม “วินัยใกล้ตัว”

นายอายุตม์  สินธพพันธุ์  ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม “วินัยใกล้ตัว” มีนางกนกวรรณ  จิ๋วเชื้อพันธุ์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีเจ้าหน้าที่     เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน45 นาย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเกียรติกร  ปัทมทัตต์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมราชทัณฑ์ เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่  ในวันพุธ ที่ 3 กันยายน 2557  (12.9.57.1)

อ่านเพิ่มเติม