Website Metrics and Site Statistics by NextSTAT
logo

ผู้บัญชาการเรือนจำ


นายสรสิทธิ์ จงเจริญ
ติดต่อผู้บัญชาการเรือนจำ ที่นี

ประวัติผู้บัญชาการเรือนจำ

ค้นหา:

จู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ

 นายสรสิทธิ์ จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ  ได้ตรวจแถวเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการเข้าจู่โจมตรวจค้น และให้นายไพเราะ  ขลิบทอง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าจู่โจมตรวจค้นเป็นกรณีพิเศษ โดยสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนำสุนัขตำรวจเข้าร่วมด้วย ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ ซึ่งในการตรวจค้นครั้งนี้ ได้ดำเนินการจู่โจมตรวจค้นภายใน แดน  6 และ แดน 8   เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในเรือนจำฯ และตัดวงจรการค้ายาเสพติดกับภายนอกเรือนจำด้วย ป้องกันและปราบปรามการก่อเหตุร้ายของผู้ต้องขัง ตรวจค้นหาสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้นำเก็บไว้ในเรือนจำ เมื่อวันพุธ ที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 05.00 น 

            ผลการจู่โจมตรวจค้นดังกล่าวไม่พบสิ่งของต้องห้าม ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้นำเก็บไว้ในเรือนจำ แต่ประการใด (1.8.57.3)

อ่านเพิ่มเติม
โครงการสร้างความรู้เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 นายสรสิทธิ์  จงเจริญ  ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความรู้เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีนายไพเราะ  ขลิบทอง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากพลเอกพลางกูร  กล้าหาญ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง จำนวน 300 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้กับผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ณ หอประชุมเรือนจำพิเศษ-กรุงเทพฯ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 (1.8.57.2)

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2557 พิธีกล่าวปฏิญาณตน และดื่มน้ำสาบาน‏

นายสรสิทธิ์  จงเจริญ  ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  ได้ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557 เพื่อมอบแนวทางและนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามแนวนโยบายของผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งสั่งการโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จากนั้นได้นำคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดพิธีกล่าวปฏิญาณตน และดื่มน้ำสาบาน ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ ยาเสพติด สิ่งของต้องห้ามทุกชนิดเข้าเรือนจำฯ ณ ห้องประชุมอาคารบริหารเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557  (1.8.57.1)

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี ๒๕๕๗

 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพร่างกาย ประจำปี 2557 โดยกิจกรรมครั้งนี้ นายสรสิทธิ์  จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสุขภาพโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อจัดเป็นสวัสดิการและเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร (18.7.57.4)

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมถวายเทียนพรรษากับกรมราชทัณฑ์ ณ วัดบางไผ่

 นางสาวพรพิตร  นรภูมิพิภัชน์  รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ร่วมกับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โดยนายสรสิทธิ์  จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายมงคล ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง นำคณะเจ้าหน้าที่เรือนจำฯ  ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางไผ่  เมื่อวันพุธ ที่ 9 กรกฎาคม 2557 (18.7.57.3)

อ่านเพิ่มเติม