Website Metrics and Site Statistics by NextSTAT
logo

ผู้บัญชาการเรือนจำ


ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์
ติดต่อผู้บัญชาการเรือนจำ ที่นี

ประวัติผู้บัญชาการเรือนจำ

ค้นหา:

 

จู่โจมตรวจค้นกรณีพิศษ

             ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์  ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เข้าจู่โจมตรวจค้นในกรณีพิเศษ ตรวจค้นเพื่อพบและยึดสิ่งของต้องห้าม ยาเสพติด สิ่งเทียมอาวุธหรือสัมภาระที่เกินความจำเป็นในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง โดยสนธิกำลังกับหน่วยสุนัขตำรวจนำสุนัขตำรวจเข้าร่วมตรวจค้นด้วย ภายในแดน 5 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 05.00 น 

            การดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ ผลการจู่โจมตรวจค้นดังกล่าวไม่พบสิ่งของต้องห้าม ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย แต่ประการใด (5.4.59.1)

อ่านเพิ่มเติม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนดูงานเรือนจำฯ

 ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ให้การต้อนรับนายชาติชาย  สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการจัดการประชุมนอกสถานที่ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของเรือนจำ อีกทั้งนำเยี่ยมชมกิจการต่างๆภายในเรือนจำ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 (4.4.59.1)

อ่านเพิ่มเติม
ซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายภายในเรือนจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

          เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 โดยสมมุติเหตุการณ์ว่าผู้ต้องขังที่มาทำกิจกรรมที่หอประชุมภายในเรือนจำ ได้ก่อความวุ่นวายขึ้น เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 (17.3.59.1)

อ่านเพิ่มเติม
พิธิปิกการอบรมผู้ต้องขังหลักสูตร "สัคคสาสมาธิ" รุ่นที่ 2

          เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  ได้จัดพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ระยะเวลาการฝึกอบรม 300 วัน 100 ชั่วโมง มีผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร ทั้งสิ้น  301  คน  โดยมีพระอาจารย์จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการดังกล่าว  มีนายพันธ์ ภูริวัฒนกุล ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เป็นผู้กล่าวรายงาน  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมภายในเรือนจำฯ (3.3.59.1)

อ่านเพิ่มเติม
จู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ

               ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์  ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนเข้าจู่โจมตรวจค้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อตรวจค้นและยึดสิ่งของต้องห้าม ยาเสพติด สิ่งเทียมอาวุธหรือสัมาระที่เกินความจำเป็นในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขังภายในเรือนจำฯ และสิ่งของของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวไม่นำออกไปตกค้างภายในเรือนจำ และเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดและโทรศัพท์ภายในเรือนจำ โดยการจู่โจมตรวจค้นครั้งนี้ได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนำสุนัขตำรวจเข้าร่วมตรวจค้นด้วย ซึ่งได้ดำเนินการจู่โจมตรวจค้นภายใน แดน 8 เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 05.00 น 

            การดำเนินการจู่โจมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ ผลการจู่โจมตรวจค้นดังกล่าวไม่พบสิ่งของต้องห้าม ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้นำเก็บไว้ในเรือนจำ แต่ประการใด (26.2.59.1)

อ่านเพิ่มเติม