Website Metrics and Site Statistics by NextSTAT
logo

ผู้บัญชาการเรือนจำ


ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์
ติดต่อผู้บัญชาการเรือนจำ ที่นี

ประวัติผู้บัญชาการเรือนจำ

ค้นหา:

 

พิธีเปิดโครงการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครรักษาศีล 5

               เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ทำพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โรงเรียนรักษาศีล 5 หน่วยงานรักษาศีล 5 ตามมติมหาเถรสมาคม มีพระราชศาสนกิจโสภณ เจ้าคณะเขตบางเขน เขตจตุจักร เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายปฏิคม  วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มี ดร.อายุตม์  สินธพพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยคัดเลือกผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการ แดนละ 50 คน มีระยะเวลาการอบรมครั้งละ 1 เดือน ทำพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2558 (9.10.58.1)

อ่านเพิ่มเติม
การพบญาติไกล้ชิดประจำปี 2558

ด้วยเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการจัดกิจกรรมพบญาติไกล้ชิด ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 รวม 5 วัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้แนวคิด "กอดพ่อผู้บังเกิดเกล้า" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเปิดโอกาศให้พ่อได้แสดงความห่วงใยต่อลูก และลูกได้แสดงความรักต่อพ่อและครอบครัวอย่างไกล้ชิด ซึ่งรายละเอียดสามารถดาวส์โหลดได้ตามที่แนบมานี้

download..

งานวันแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558

 ดร.อายุตม์  สินธพพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานในการจัดงานวันแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 9 นาย  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ มีกองเกียรติยศของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับโดยลอดซุ้มกระบองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.   (22.9.58.1)

อ่านเพิ่มเติม
ซ้อมแผนและป้องกันระงับเหตุร้ายภายในเรือนจำฯ

               เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดให้มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายภายในเรือนจำฯ ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 โดย ดร.อายุตม์ สินธพพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้นายมงคล ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง เป็นประธานในพิธี และคณะข้าราชการส่วนฝ่ายต่างเข้าร่วมรับชม โดยได้สมมุติเหตุการณ์กรณีว่า มีผู้ต้องขังออกมาพบแพทย์ แต่เกิดไม่พอใจการให้บริการทางการแพทย์ของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขัง เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีน้อย แต่จำนวนผู้ต้องขังป่วยมีมาก จึงไม่ได้รับความสะดวกในการรักษาเท่าที่ควร จึงได้ชักชวนผู้ต้องขังอื่นๆก่อเหตุขึ้น ซึงการซ้อมดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดี ณ บริเวณหน้าอาคารส่วนควบคุมผู้ต้องจัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 (21 กย.58)

อ่านเพิ่มเติม
คณะ วปอ.รุ่นที่ 52 เยี่ยมเรือนจำ

 พลโททิวะพร ชะนะพะเนาว์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายปฎิคม วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะ วปอ. ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดการอบรม  โครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ และตรวจเยี่ยมเรือนจำฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 (18.9.58.1)

อ่านเพิ่มเติม