Website Metrics and Site Statistics by NextSTAT
logo

ผู้บัญชาการเรือนจำ


ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์
ติดต่อผู้บัญชาการเรือนจำ ที่นี

ประวัติผู้บัญชาการเรือนจำ

ค้นหา:

 
จู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ

 ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์  ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เข้าจู่โจมตรวจค้นเป็นกรณีพิเศษ  โดยการจู่โจมตรวจค้นครั้งนี้ได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนำสุนัขตำรวจเข้าร่วมตรวจค้นด้วย  ตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับยาเสพติดและโทรศัพท์ภายในเรือนจำด้วย ซึ่งในการตรวจค้นครั้งนี้ ได้ดำเนินการจู่โจมตรวจค้นภายใน แดน  เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในเรือนจำฯ และตัดวงจรการค้ายาเสพติดกับภายนอกเรือนจำด้วย  ป้องกันและปราบปรามการก่อเหตุร้ายของผู้ต้องขัง  ตรวจค้นหาสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ ไม่อนุญาตให้นำเก็บไว้ในเรือนจำ ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันอังคาร ที่ 31  มีนาคม 2558 เวลา 05.00 น 

            การดำเนินการจู่โจมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ ผลการจู่โจมตรวจค้นดังกล่าวไม่พบสิ่งของต้องห้าม ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้นำเก็บไว้ในเรือนจำ แต่ประการใด (31.3.58.1)

อ่านเพิ่มเติม
ซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายภายในเรือนจำฯ

 ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายภายในเรือนจำฯ รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการเข้าระงับเหตุกรณีผู้ต้องขังก่อความวุ่นวายภายในเรือนจำฯ โดยสมมุติเหตุการณ์ กรณีผู้ต้องขังภายในส่วนควบคุมผู้ต้องขัง แดน 3 ไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงได้ก่อเหตุประท้วงกันขึ้น และไม่ยอมขึ้นเรือนนอน เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไประงับเหตุ และสามารถคุมสถานการไว้ได้ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ซึ่งได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ภายในเรือนจำฯ (27.3.58.1)

อ่านเพิ่มเติม
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 นายตอายุม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยมีข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 นาย เมื่อวันที่ 23  มีนาคม 2558   โดยโครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2558 (24.3.58.1)

อ่านเพิ่มเติม
ฝึกซ้อมยิงปืนด้วยกระสุนจริงและศึกษาดูงาน

             เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกซ้อมยิงปืนด้วยกระสุนจริง แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จำนวน 51 นาย ซึ่งอาวุธที่นำไปฝึกทบทวนจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ 1.ปืนลูกซอง 2.ปืนเอชเค 3.ปืนพกสั้น ขนาด .38 มม. และ 4.ปืนพกสั้นขนาด 9 มม. ณ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี จากนั้นเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการควบคุมผู้ต้องขัง เรือนจำกลางชลบุรี ซึ่งการฝึกซ้อมยิงปืนครั้งนี้ มีนายมงคล ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง และนายนฤพนธ์  แก้วเทศ ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการผู้ต้องขัง เป็นผู้นำคณะเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเป็นผู้ประสานงานต่างๆ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2558 (23.3.58.1)

อ่านเพิ่มเติม
ซ้อมแผนระงับเหตุร้ายการนำตัวผู้ต้องขังไปศาล

 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายตามภารกิจด้านการเตรียมความพร้อมการนำตัวผู้ต้องขังไปพิจารณาคดีที่ศาล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำตัวผู้ต้องขังที่ศาลมีคำสั่งเบิกตัวในเขตอำนาจศาล ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ไปดำเนินการกระบวนการพิจารณายังศาลต่างๆ มีนายธีระพงษ์  วงศ์ปัน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังไปศาล และผู้แทนส่วนต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย ซึ่งการซ้อมแผนดังกล่าวได้ดำเนินการขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ณ บริเวณอาคารศาลแขวงพระนครใต้ ผลการดำเนินการตามโครงการ สำเร็จลุล่วงดีตามวัตถุประสงค์ทุกประการ (18.3.58.2)

อ่านเพิ่มเติม