Website Metrics and Site Statistics by NextSTAT
logo

ผู้บัญชาการเรือนจำ


ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์
ติดต่อผู้บัญชาการเรือนจำ ที่นี

ประวัติผู้บัญชาการเรือนจำ

ค้นหา:

รับ – ส่ง ผู้ร้ายข้ามแดน

 ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์  ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้แทนกรมราชทัณฑ์ และพันตำรวจเอกสินาด  อาจหาญวงศ์ ผู้กำกับการฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 3 กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนาม รับ – ส่ง นายแจ็คตาร์ ซิงห์ ในคดีขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน สัญชาติปากีสถาน ไปยังประเทศอินเดีย เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มกราคม 2558 (19.1.58.2)

อ่านเพิ่มเติม
เยี่ยมญาติใกล้ชิด เพื่อคืนความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีโครงการพบญาติแบบใกล้ชิดกรณีพิเศษ เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์  ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ หอประชุมภายในเรือนจำ ซึ่งทางเรือนจำได้กำหนดวันพบญาติ ในระหว่างวันที่ 19 – 23 มกราคม 2558 รวม 5 วันทำการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขัง ที่มีความประพฤติดี ได้รับการเยี่ยมญาติอย่างใกล้ชิด ทั้งผู้ต้องขังชาวไทยและต่างชาติ ตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไป ซึ่งผลการดำเนินการครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เปี่ยมด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความปิติยินดี ของญาติและผู้ต้องขัง  (19.1.58.1)

อ่านเพิ่มเติม
ประชุม Morning Brief

นายอายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมระดับผู้บริหารตอนเช้า (Morning Brief) ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ระดับหัวหนาฝ่ายขึ้นไป เพื่อมอบแนวนโยบายการดำเนินงานของผู้บริหารแก่ผู้ไต้บังคับบัญชาได้ทราบ และวางแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน หอประชุมภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคาร ที่ 13 มกราคม  2558 (13.1.58.3)

อ่านเพิ่มเติม
ร.ร.นักเรียนนายร้อยดูงานเรือนจำฯ

 นายอายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สาขาวิชาความมั่นคง คณะตำรวจศาสตร์ ในสาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 27 คน พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและกิจการของเรือนจำฯ แก่คณะศึกษาดูงาน จากนั้นได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมกิจการต่างๆภายในเรือนจำฯ พร้อมตอบข้อซักถามของนักศึกษา ระหว่างศึกษาดูงานภายในเรือนจำ เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 มกราคม  2558  (13.1.58.2)

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมวันเด็ก ปี58

                เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันเด็ก เพื่อบุตรหลานเจ้าหน้าที่ได้มีการละเล่นและมีกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง เป็นการสานความสัมพันธ์ ผูกสายใยความความอบอุ่นของครอบครัว ภายในงานได้มีการแสดง การละเล่น และแจกของรางวัลต่างๆมากมาย จากนั้นได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานเจ้าหน้าที่ โดย ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ในวันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2558  (13.1.58.1)

อ่านเพิ่มเติม