Website Metrics and Site Statistics by NextSTAT
logo

ผู้บัญชาการเรือนจำ


ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์
ติดต่อผู้บัญชาการเรือนจำ ที่นี

ประวัติผู้บัญชาการเรือนจำ

ค้นหา:

โครงการสมานฉันท์ คืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม (เพิ่มเติม)

 ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดอบรมผู้ต้องขังที่เป็นนักเรียนอาชีวะ และผู้ต้องขังวัยรุ่น ในคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ในโครงการ สมานฉันท์ คืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม โดยมีดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติให้การสนับสนุนวิทยากรผู้เข้าอบรมผู้ต้องขัง จากทีมวิทยากรทหารกองร้อยลาดตระเวนระยะไกล ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เข้าอบรมผู้ต้องขัง ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2557 นั้น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ได้รับเกียรติจากพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กิตติจิตโต (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เข้าอบรมผู้ต้องขังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ณ หอประชุมภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร (21.11.57.2)

อ่านเพิ่มเติม
โครงการสมานฉันท์ คืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม

 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดโครงการสมานฉันท์ คืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม โดยมี ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายมงคล ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติให้การสนับสนุนวิทยากรผู้เข้าอบรมผู้ต้องขัง จากทีมวิทยากรทหารกองร้อยลาดตระเวนระยะไกล ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เข้าอบรมผู้ต้องขัง ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นนักเรียนอาชีวะ และผู้ต้องขังวัยรุ่น ในคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย จากแดน 1 – 8 รวมทั้งหมด 72 คน  ณ หอประชุมภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 (21.11.57.1)

อ่านเพิ่มเติม
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง

 ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้นำคณะพระเถระจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง นำโดยพระพรหมุนี รองแม่กองธรรมสนามหลวง และคณะผู้บริหารจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำโดยนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการกองสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมผู้สื่อข่าวจากสำนักต่างๆ  เข้าตรวจดูความเรียบร้อย ในการเปิดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ชั้นตรี, โท, เอก แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ณ หอประชุมภายในเรือนจำ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  (14.11.57.1)

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (อาคารศีล 5) โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดไผ่ล้อม ตำบลพระประฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 5 รูป โดยมีพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กิตติจิตโต (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายมงคล ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง แทนผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส มีนายบุญญรักษ์ บุญญาธิการ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ อาวุโส เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินงาน ภายในส่วนควบคุมผู้ต้องขัง แดน 6 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 (13.11.57.1)

อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษา ม.หัวเฉียวฯ ดูงานเรือนจำฯ

 

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้นางนฤมล ถาวร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจการด้านสังคมสงเคราะห์ของเรือนจำฯ แก่คณะศึกษาดูงานจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อกระบวนทัศน์ของความยุติธรรมทางสังคม แก่คณะผู้เข้าดูงาน จำนวน 11 ราย จากนั้นนำเยี่ยมชมกิจการภายในพร้อมตอบข้อซักถามของนักศึกษา ระหว่างศึกษาดูงานภายในเรือนจำ เมื่อวันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2557  (6.11.57.3)

อ่านเพิ่มเติม