Website Metrics and Site Statistics by NextSTAT
logo

ผู้บัญชาการเรือนจำ


ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์
ติดต่อผู้บัญชาการเรือนจำ ที่นี

ประวัติผู้บัญชาการเรือนจำ

ค้นหา:

 

โครงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการด้านการแต่งกาย

ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์  ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยข้าราชการด้านการแต่งกาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวินัยข้าราชการ  โดยการให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ พร้อมทั้งรับการตรวจเครื่องแบบข้าราชการในทุกวันพุธเวลา 07.45 น. ณ บริเวณหน้าทีทำการพัศดีเวร ฝ่ายควบคุมกลาง ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง  โดยเริ่มโครงการในวันที่ 22  เมษายน  2558 เป็นต้นไป (22.4.58.1)

อ่านเพิ่มเติม
ทำบุญตักบาตรประจำเดือนเมษายน และเนื่องในวันสงกรานต์ 2558

 ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  นำคณะเจ้าหน้าที่และครอบครัว รวมถึงประชาชนที่มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ สวดมนต์ แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดเทวสุนทร ประจำเดือนเมษายน 2558 และเนื่องในวันสงกรานต์ตามแบบประเภณีไทยอันดี จากนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์เข้ารับบิณฑบาตอาหารแห้งจากผู้ต้องขังภายในเรือนจำและบรรยายธรรมแก่ผู้ต้องขังด้วย ใน วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2558 (10.4.58.2)

 

อ่านเพิ่มเติม
ปล่อยผู้ต้องขัง ได้รับพระราชทานอภัยโทษ(รอบ2)

ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ให้ปล่อยตัวไป รอบที่สอง จำนวน 579 คน ณ หอประชุมเอนกประสงค์ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2558 (10.4.58.1)

อ่านเพิ่มเติม
จู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ

 ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์  ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เข้าจู่โจมตรวจค้นเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวันหยุดยาวในเทศการสงกรานต์ และตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับยาเสพติดและโทรศัพท์ภายในเรือนจำด้วย โดยการจู่โจมตรวจค้นครั้งนี้ได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนำสุนัขตำรวจเข้าร่วมตรวจค้นด้วย ซึ่งได้ดำเนินการจู่โจมตรวจค้นภายใน แดน  เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในเรือนจำฯ และตัดวงจรการค้ายาเสพติดกับภายนอกเรือนจำด้วย  ป้องกันและปราบปรามการก่อเหตุร้ายของผู้ต้องขัง  ตรวจค้นหาสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ ไม่อนุญาตให้นำเก็บไว้ในเรือนจำ ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 05.00 น 

            การดำเนินการจู่โจมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ ผลการจู่โจมตรวจค้นดังกล่าวไม่พบสิ่งของต้องห้าม ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้นำเก็บไว้ในเรือนจำ แต่ประการใด (9.4.58.1)

อ่านเพิ่มเติม
ปล่อยผู้ต้องขัง ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

 ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ให้ปล่อยตัวไป ในรอบแรก จำนวน 328 คน ณ หอประชุมเอนกประสงค์ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558  (3.4.58.1)

อ่านเพิ่มเติม